Rechten van de patiënt

Als bewoner in ons woon- en zorgcentrum heeft u...

 

 

Recht op vertegenwoordiging

U kan een vertegenwoordiger aanstellen die in uw plaats optreedt, wanneer u door omstandigheden niet meer in staat bent uw wil kenbaar te maken. Hij zal uw belangen behartigen op vlak van verpleegkundige en medische zorgen alsook aangaande uw levenseinde.

Recht op vrije keuze van zorgverstrekker

U heeft recht op vrije keuze van geneesheer en ziekenhuis.

Recht op kwaliteitsvolle dienstverlening

Wij bieden u bekwaam en geschoold personeel aan en maken gebruik van nieuwe technieken en aangepaste materialen om u een kwaliteitsvolle zorg te garanderen. Dit recht houdt ook in dat morele en culturele waarden en de religieuze en filosofische overtuiging van de bewoner ten alle tijden moeten worden gerespecteerd.

Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Uw persoonlijke medische en sociale gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Recht op informatie

U hebt recht op alle informatie die nodig is om inzicht te krijgen in uw gezondheidstoestand en de vermoedelijke evolutie ervan. U kan zich ook laten bijstaan door een vertrouwenspersoon, die op uw vraag kan ingelicht worden over uw gezondheidstoestand.

Recht op toestemming

Zonder uw toestemming kan geen enkele behandeling worden gestart, verder gezet of gestaakt worden. Wanneer u toestemming gegeven heeft, kan u die ten alle tijden weer intrekken.

Recht op klachtenbemiddeling

Wij willen uiteraard naar uw opmerkingen, suggesties, voorstellen en/of klachten luisteren en er gevolg aan geven.

Recht i.v.m. het patiëntendossier

Voor elke bewoner wordt een bewonersdossier bijgehouden en op een veilige manier bewaard. Het kan onder bepaalde voorwaarden door de bewoner worden geraadpleegd.

"In dit stadium van mijn leven vind ik het belangrijk dat er naar mij geluisterd wordt. Ik wil dat mijn kinderen betrokken worden. Ik wil deze momenten samen beleven met de mensen die dichtbij me staan. Dat is alles wat me nog rest."