Uitgangspunten

Onze dagelijkse werking vertrekt vanuit volgende uitgangspunten:

Onze visie: 'een (t)huis met een ziel'

Woon- en zorgcentrum Sint-Jozef wil graag een '(t)huis met een ziel' zijn voor de bewoners. Ons woon- en zorgcentrum wil binnen de dagelijkse zorg tijd maken voor kwaliteit. Wij willen dat de bewoners in onze voorziening alle kansen krijgen om voluit te leven. Daarom vinden wij het belangrijk dat we onze bewoners beter leren kennen. Vandaar ook onze keuze om te werken op kleinschalige afdelingen (max. 16 bewoners) met zelforganiserende multidisciplinaire teams die ervoor instaan om van de afdeling 'een (t)huis met een ziel' te maken voor de bewoners die er verblijven. Via overleg met de bewoner en familie willen we een evenwicht bereiken tussen wat voor de bewoner belangrijk is en wat haalbaar is voor ons. 

Leven in het rusthuis betekent ook leven in een vaste structuur. 'Kan je hier nog op je eigen ritme leven?' vraag ik me af. Louisa glimlacht: 'Ik voel me toch vrij. Ik bepaal zelf wanneer ik opsta en ga slapen. Dan druk ik op de bel en de verzorgster komt mij helpen.'


Het verhaal van de bewoner

In 2008 schreven we met de bewoners van ons woon- en zorgcentrum het boek 'Leven voorbij de deur'. Hierin hebben we hun verhalen over 'leven' in het woon- en zorgcentrum gebundeld. We hebben hierbij sterk ervaren hoe belangrijk het is de bewoner te horen in zijn verhaal. In onze zorg- en dienstverlening willen we dan ook vertrekken vanuit het verhaal van de bewoner, zijn eenvoudige verlangens en intense levenservaringen.

Gaan wonen in een woon- en zorgcentrum is voor velen een ingrijpende ervaring. De vertrouwde omgeving achterlaten, de aanpassing aan nieuwe mensen en andere woonomstandigheden... Een mens laat het verleden niet zomaar achter en schuift verankerde gewoonten niet zomaar opzij alsof ze nu plots niets meer zouden voorstellen. Integendeel zelfs.  Daarom vinden wij de verhalen, ideeën en mening van de bewoner van zeer groot belang. Het moeten signalen zijn die ons helpen om met de bewoner mee op weg te gaan. Want ook in het woon- en zorgcentrum moet er ruimte blijven voor wat er belangrijk is en was in het leven van de bewoner: voorkeuren, hobby's, gevoelens, voorliefdes, programma, ...

Vrijheidsbeperkende maateregelen

Ons woon- en zorgcentrum kiest voor een fixatie-arm beleid. Dit wil zeggen dat wij ervoor opteren dat de bewoner vrij is te gaan en te staan waar hij/zij wil. De eigenwaarde van de bewoner staat bij ons op de voorgrond. UItgaande van deze waarde willen wij het aanwenden van vrijheidsbeperkende middelen in de zorg beperken. Soms kan echter een vrijheidsbeperkende maatregel nodig of verantwoord zijn. Dit gebeurt enkel na grondig overleg en volgens een opgelegde procedure. Meer info over ons fixatie-arm beleid lees je hier. Onze folder kan je hier inkijken.

   

Rechten van de patiënt

Sinds 2002 bestaat er een wet die de kwaliteit van de gezondheidszorgen wil verbeteren. Wij respecteren deze in onze zorg- en dienstverlening. Een kort overzicht vindt u hier.

Privacy

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze bewoners wordt gerespecteerd. Onze medewerkers dienen richtlijnen te volgen om de privacy zo veel mogelijk te garanderen vb. kloppen op de deur vooraleer de kamer binnen te gaan... Onze medewerkers zijn verbonden aan het beroepsgeheim.

"Ik geniet ervan dat hier zoveel te doen is. De medewerkers verzinnen altijd weer iets nieuws. Ik maak een heleboel mee. Ik vind het heerlijk dat ik ook iets te vertellen heb."


Personen met dementie

Wij kiezen er ook bewust voor om personen die lijden aan een vorm van dementie samen te brengen op aparte afdelingen ('t Riet, 't Rozeke, 't Ven en 't Heike). Op deze afdelingen willen we graag een warme, huiselijke omgeving creëren waarin de begeleiding en werking aangepast zijn aan deze bewoners. Heeft u vragen inzake dementie, dan kan u steeds terecht bij onze referentiepersoon dementie, Lieve Mannaerts.

Vroegtijdige zorgplanning

In ons woon– en zorgcentrum worden thema’s rond leven en dood bespreekbaar gemaakt. De bewoner krijgt de mogelijkheid om zijn wensen omtrent het levenseinde kenbaar te maken in een vroegtijdig zorggesprek.

Vroegtijdige zorgplanning is het in dialoog gaan met de bewoner, de zorgverleners en de familie over de doelen en de gewenste richting van de zorg bij het naderend levenseinde, voor het geval de bewoner niet meer in staat is zelf beslissingen te nemen.Palliatieve zorg wordt gekaderd binnen het concept van vroegtijdige zorgplanning. Palliatieve zorg is geen nieuwe, andere zorg maar een intensieve voortzetting van de kwaliteitsvolle zorg.  De zorg kan geboden worden op de afdeling door de vertrouwde medewerkers. Met vragen hieromtrent kan u steeds terecht bij onze referentiepersoon palliatieve zorg, Evi Eerdekens.

"De laatste jaren blik ik terug op de fouten die ik maakte. Fouten maakt iedereen, maar ik heb uit mijn fouten geleerd. Alles is volbracht. Er zijn moeilijke periodes geweest, maar uiteindelijk is alles goed gekomen. Mijn leven was de moeite waard. Op mijn sterfbed zal ik ook tranen van vreugde laten."