Project Tubbe - Koning Boudewijnstichting

Aan de slag met het TUBBE-MODEL in WZC Sint-Jozef Neerpelt

 

Tubbe-model?
 

Het Tubbe-model is een relatiegericht zorgverleningsmodel dat in het Tubberödshus in de Zweedse gemeente Tjörn werd uitgerold, geïnspireerd op praktijken in het Lottehemmet zorgcentrum in Denemarken.
Het uitgangspunt van het Tubbe-model luidt: ‘Zolang een mens leeft, wil hij LEVEN!’  Uniek aan het Tubbe-model is het ‘relationele aspect’ waardoor een warme en menselijke omgeving voor bewoners en medewerkers ontstaat. Een aangename, huiselijke plek waar ouderen hun leven nog ten volle kunnen LEVEN én een aantrekkelijke, motiverende job voor medewerkers!
Dit model is een bottum-up, klantgericht model waarbij ouderen samen met medewerkers deelnemen aan thematische werkgroepen, betrokken worden in dagelijkse activiteiten en taken, zetelen in organen, … Bewoners mogen niet het gevoel hebben te leven op de werkplek van de medewerkers, maar geven samen met medewerkers mee vorm aan ‘hun’ (t)huis.
Daarnaast wordt ook aan medewerkers heel wat regelruimte gegeven. Zij krijgen een hoge graad van autonomie op vlak van beslissingen en budgetten. Hierdoor wordt hun werk uitdagend, zijn ze meer betrokken en gemotiveerd. 

Hoe gaan we in WZC Sint-Jozef aan de slag met het Tubbe-model?
 

Naar aanleiding van bouw- en verbouwingswerken ging Woon- en zorgcentrum Sint-Jozef op zoeknaar een gepaste organisatiestructuur. WZC Sint-Jozef heeft ervoor gekozen om dit te doen volgens de principes van de Innovatieve ArbeidsOrganisatie (IAO).
WZC Sint-Jozef wil graag een innovatieve arbeidsorganisatie zijn, waar bewoners graag leven én medewerkers graag komen werken. Een Innovatieve Arbeidsorganisatie is een organisatiemodel waarin – naast het optimaliseren van de dienstverlening – expliciet aandacht besteed wordt aan het verbeteren van de arbeidsomgeving.IAO spitst zich toe op het creëren van betrokkenheid en motivatie bij de medewerkers. Met arbeidsomgeving bedoelen we zowel de fysieke omgeving als de cultuur en interpersoonlijke relaties. Het zelforganiserend team wordt beschouwd als de bouwsteen van de innovatieve arbeidsorganisatie.

Momenteel wordt het ‘sterrolmodel’ in de verschillende teams uitgerold en geïmplementeerd. Het sterrolmodel is een model voor zelforganiserende teams waarmee de verantwoordelijkheid voor een 5-tal sterrollen (=aandachtsgebieden van het team) met bijhorende teamtaken verdeeld worden over de teamleden. Het sterrolmodel helpt zelforganiserende teams bij het realiseren van gezamenlijke verantwoordelijkheid, coördinatie en aanspreekbaarheid. En het bevordert de teamontwikkeling, waardoor het team blijft verbeteren op de gebieden zelfsturing en functioneren als team. 

 

In WZC Sint-Jozef willen we nu nagaan of we de principes van het Tubbe-model kunnen integreren in onze IAO-werking (met name in het sterrolmodel).  We willen erover nadenken hoe we ook de bewoner in ons sterrolmodel kunnen integreren. Hoe kunnen we onze bewoners nog beter betrekken in onze afdelingswerking? Hoe kunnen we in onze structuur meer inspraak geven aan onze bewoners? Kunnen ook onze bewoners in werkgroepen zetelen, sterrollen ondersteunen en kleine teamtaken op zich nemen? … 

Afdeling ’t Klooster zal in dit project samen met DVC De Buurt een stukje fungeren als ‘pilootafdeling’ voor het hele WZC Sint-Jozef. Met team ’t Klooster en DVC De Buurt bekijken we in team hoe, waar en wanneer bewoners betrokken kunnen worden in het sterrolmodel, maar ook de overige afdelingen werden geïnformeerd en we zien dat er op deze afdelingen nu ook reeds kleine initiatieven gebeuren die bewoners meer betrekken en  inspraak geven.

Wat willen we bereiken?

We willen via dit project graag principes van het Tubbe-model integreren in het sterrolmodel van de innovatieve arbeidsorganisatie, dat we momenteel uitrollen en implementeren in WZC Sint-Jozef.  Met andere woorden: we willen naast onze medewerkers ook onze bewoners betrekken in het sterrolmodel (d.w.z. inspraak en teamtaken geven). Hierbij zullen onze medewerkers (met name de sterrolhouders/teamtaakhouders) zorgen voor ondersteuning en begeleiding van de bewoners bij het opnemen van hun rol/taak.

 

https://www.kbs-frb.be/nl/Newsroom/Stories/20180608ND