Historiek

Er was eens...

Er was eens een vrouw. Haar naam was Jeanne Haze, stichteres van de Dochters van het Kruis. Op 26 september 1887 namen haar Dochters van het Kruis hun intrek in het pas gebouwde klooster te Neerpelt om een school over te nemen van slotzusters die onderwijs gaven achter tralies.

Al heel vlug werd gevraagd ook een huis te openen voor arme bejaarden die geen opvang hadden. In de gebouwen van het klooster werd dan ook ook een rusthuis ondergebracht. De bejaarden voelden zich er vlug thuis en hielpen de zusters met de dagelijkse beslommeringen: land bewerken, groenten schoonmaken, afwassen, ...

In 1976 werd de eerste steen gelegd van het nieuwe rusthuis met meer comfort en ruim twee jaar later kon het in gebruik genomen worden.

Stilaan werd de Raad van Bestuur van het rusthuis aangevuld met 'leken'. En ook de directiefunctie werd door de zusters in 1991 doorgegeven aan Dhr. Jos Claes.

In die tijd was er nog niet veel keuze wat betreft het zorgaanbod. De bejaarde kon thuis blijven wonen of in het rusthuis zijn intrek nemen. Met de jaren kwamen er stilaan nieuwe vragen naar een andere soort van zorgverlening. Zoals onder andere de vraag naar zelfstandig wonen in een aangepaste seniorenflat waarbij de bejaarde kan genieten van een veilige woonomgeving en, indien nodig, beroep kan doen op professionele hulpverlening. Hierop inspelend werd in 1995 serviceflatgebouw ’t Gangske gerealiseerd. Een serviceflatcomplex van 15 appartementen met dienstverlening.

In het rusthuis werden steeds meer zorgbehoevende bewoners opgenomen. Er was nu ook sprake van een rust- en verzorgingstehuis. Valide, fysiek zorgbehoevende bejaarden en bejaarden met dementie woonden samen op de verschillende wooneenheden. Steeds meer werd de vraag gesteld of we hen wel op een optimale wijze zorg aanboden. Personen met dementie vragen specifieke zorg en begeleiding in een aangepaste woon- en leefomgeving. 

De Raad van Bestuur en de directie besloten een afdeling voor bijzondere begeleiding voor personen met dementie uit te bouwen. Tegelijkertijd werd een bestaand gedeelte van het rusthuis gerenoveerd. In oktober 1999 werd deze wooneenheid in gebruik genomen.

Enkele jaren later (2004) werd ‘De Zandberg’ gebouwd, een woningcomplex met 17 comfortabele appartementen ten behoeve van senioren die nog voldoende zelfstandig zijn, maar anderzijds nog de geborgenheid van het verderop gelegen rusthuis appreciëren. Bij het ontwerpen van deze flats zijn we ervan uitgegaan dat ook de minder mobiele senior zonder al te veel belemmeringen van deze woonvorm gebruik kan maken. Residentie ‘De Zandberg’ is volledig rolstoeltoegankelijk.

Daarnaast kwam er ‘De Nieuwstraat’, een woningcomplex met 5 ruime appartementen die wat betreft de dienstverlening in verbinding staan met het woon- en zorgcentrum.

Verder is er sinds 2011 ook Residentie Alto, dat deel uitmaakt van het Forté Project in Neerpelt centrum, met 27 serviceflats aan het Sooi Willemsplein. Deze bewoners kunnen genieten van de dienstverlening van het Woon- en zorgcentrum Sint-Jozef.

Woon- en zorgcentrum Sint-Jozef stelde toen bovendien ook 6 woongelegenheden ter beschikking voor kortverblijf. Deze waren gelegen in ’t Klooster.

In januari 2011 startte WZC Sint-Jozef vzw met dagverzorgingscentrum ‘De Buurt’ dat diensten aanbiedt aan senioren (65+) die verzorging en/of ondersteuning nodig hebben, maar toch thuis kunnen of willen blijven wonen. In een geborgen en veilige omgeving wordt gedurende de weekdagen zinvolle tijdsbesteding aangereikt.

De levensverwachting van ouderen blijft stijgen. Ouderen blijven langer valide, dus ook langer zelfstandig. Dit vraagt om aangepaste zorgnoden in een toenemende vergrijzing. Er is nood aan netwerkvorming en samenwerkingsverbanden in de ouderenzorg.  De omkadering van de thuiszorg neemt toe, zodat de oudere zijn oude dag zo lang mogelijk thuis kan doorbrengen. Hierdoor zullen enkel de zwaarst zorgbehoevenden in het woon- en zorgcentrum verblijven. Ook het aantal personen met dementie zal in de toekomst nog toenemen.

De nieuwe noden en verwachtingen in het veranderende zorglandschap hebben consequenties voor de dienstverlening, maar ook de infrastructuur in ons woon- en zorgcentrum.  Nieuwbouw en aanpassingen van de accommodatie drongen zich op.

De jaren 2011-1014  worden dan ook gekenmerkt door grote bouw- en verbouwingsactiviteiten: vervangingsnieuwbouw en renovatie van het oude gedeelte (1976). Architecten krijgen de opdracht kleinschaligheid binnen de grootschaligheid te creëren. 

Op 8 oktober 2012 verhuisden de bewoners van het oude gebouw naar het spiksplinternieuwe gebouw in de Onderwijslaan, met 4 afdelingen (’t Zand, ’t Rozeke, ’t Riet, ’t Gehucht) van maximaal 16 bewoners. Meteen daarna zijn de renovatiewerken aan het oude gebouw gestart. In november 2014 werd dit gebouw opnieuw in gebruik genomen.

Woon- en zorgcentrum Sint-Jozef Neerpelt bestaat momenteel uit: 153 woongelegenheden (waarvan 10 kortverblijf), in de vorm van een eenpersoonskamer of een appartement voor echtparen, en 64 assistentiewoningen die ingeplant zijn op verschillende locaties in het centrum van Neerpelt, en een dagverzorgingscentrum.

En zo groeide stilaan onze '(t)huis met een ziel'... Een huis waar energie in zit. Warmte. Pit. Een huis waarin kwaliteit van leven voorop staat. Waar iedereen zorg draagt voor elkaar.
En de bejaarde bewoners? Zij leven er tevreden en gelukkig! Dit sprookje willen we verder waar maken. Samen!