Ons verhaal


 

 


"WZC Sint-Jozef
is een huis vol verhalen.
Verhalen over vroeger,
maar ook over nu.

Kleine verhalen vertellen iets
over het grote(re) verhaal."

Historiek

Meer informatie over de historiek van Woon- en zorgcentrum Sint-Jozef leest u hier.

Woon- en zorgcentrum Sint-Jozef op zoek naar de ziel

In december 2015 vierden de medewerkers van WZC Sint-Jozef 10 jaar visie! In bijlage blikken we terug op het verhaal van WZC Sint-Jozef en belangrijke 'visie-momenten'. Het is een verhaal over bouwen, veranderen en een grootscheepse zoektocht naar de ziel...

Op weg naar een innovatief woon- en zorgcentrum

Naar aanleiding van de verhuis in oktober 2011 naar het nieuwe gebouw in de Onderwijslaan waarin een 'kleinschalige werking' binnen de 'grootschaligheid' werd uitgetekend, maakte Woon- en zorgcentrum Sint-Jozef de fundamentele keuze om geïntegreerd te gaan werken op de kleinschalige afdelingen. WZC Sint-Jozef kiest ervoor te werken met zelforganiserende (h)echte teams die instaan voor de zorg en het welzijn van de bewoners en die gecoacht worden door de afdelingscoördinatoren. WZC Sint-Jozef zette reeds heel wat stappen van een klassiek rusthuis naar een innovatief woon- en zorgcentrum. Via het ESF-project 'Woon- en zorgcentrum Sint-Jozef als organisatie op weg naar de toekomst' kiezen we voor een grondige aanpak zodat we de nieuwe arbeidsorganisatie alle kansen geven en onze medewerkers daarin zo goed mogelijk kunnen begeleiden en laten meedenken.

Een artikel over WZC Sint-Jozef in Flanders Synergy, ledenmagazine (maart 2016) leest u hier (p.6).

Meer info over het Congres Flanders Synergy (29.08.2016) waar WZC Sint-Jozef aan deelnam: http://www.flanderssynergy.be/nieuws/79