Onze troeven

Een (t)huis met een ziel, ook voor jou als medewerker!

In WZC Sint-Jozef willen wij een '(t)huis met een ziel' zijn voor onze bewoners. We willen hen 'kwaliteit van leven' bieden in een warme zorg- en woonomgeving. Wij willen graag tijd maken voor kwaliteit en 'quality-time' bieden aan onze bewoners. Wij vinden het belangrijk dat dit steeds gebeurt in dialoog met bewoner, familie EN onze medewerkers.

Wij werken op kleinschalige afdelingen (maximum 16 bewoners) met geïntegreerde zelforganiserende teams van bekwame, gemotiveerde, goed opgeleide, warme en zorgzame medewerkers. Alle teamleden (verpleegkundigen, zorgkundigen, onderhoudsmedewerker, animator, ...) dragen samen de verantwoordelijkheid om van de afdeling een '(t)huis met een ziel' te maken voor de bewoners.
Van onze  medewerkers wordt gevraagd om elke dag opnieuw het 'leven' boven ouderdom, ziekte en afhankelijkheid uit te tillen.

 

De sfeer in het woon- en zorgcentrum wordt voor een groot stuk bepaald door de 'warme' basishouding van onze medewerkers. Wij zijn op zoek naar medewerkers die beantwoorden aan de waarden waarvoor WZC Sint-Jozef gaat en staat: bezield zijn, deskundig zijn, samenwerken in team en luisteren naar verhalen. Ook beroepsfierheid, hartelijkheid, vriendelijkheid en verantwoordelijkheidszin zijn van onschatbare waarde voor het bieden van kwaliteitsvolle zorg!

"Mijn leven stond verschillende jaren in functie van de kinderen, de zaak van mijn man, het huishouden en andere mensen die bij mij hun hart wilden luchten. Op den duur leef je voor anderen. Je verwijdert van je kern. Door hier te komen werken, voel ik mij weer goed en nuttig. Ik kan weer iets betekenen en ik doe ook financieel een duit in het zakje. Ik voel mijn energie weer stromen."


Werken in WZC Sint-Jozef heeft zo zijn voordelen...


In WZC Sint-Jozef willen we niet alleen zorg dragen voor onze bewoners, maar ook voor onze medewerkers! In onze personeelsraad zetelen medewerkers uit de verschillende afdelingen en disciplines die aandacht hebben voor en een bijdrage leveren aan onze 'zorg voor medewerkers'.  

  • Wij bieden je een afwisselende job met een hart!
  • Wij vinden het heel belangrijk dat onze medewerkers zoveel mogelijk betrokken worden en kunnen meedenken over het reilen en zeilen in huis. Dit gebeurt ondermeer door het opnemen van sterrollen en het zetelen in allerhande werkgroepen.
  • Als zelfstandige teamplayer in een zelforganiserend team kan je je creativiteit en talenten inzetten voor het welzijn van onze organisatie en de bewoners.
  • Wij stimuleren je om je verder te bekwamen en bieden vormingen aan.
  • Wij bieden interessante loonvoorwaarden met extra-legale voordelen. Maar vooral zorgen wij ervoor dat je je kan ontplooien als medewerker én als mens!
"Ik heb veel naar verhalen van bewoners geluisterd. Ik vind die verhalen onwaarschijnlijk interessant. Er zijn verhalen die me tot op het bot raakten. Ze zitten nog steeds in mijn hele wezen. Ach, als je echt luistert, krijg je zoveel terug. Voor die verhalen, daarvoor doe ik het!"