Aanbod

Kwaliteit van leven in dialoog

Wij hechten veel belang aan de kwaliteit van uw verblijf. In WZC Sint-Jozef willen we een '(t)huis met een ziel' zijn voor onze bewoners. Wij streven naar kwaliteit van leven in dialoog. We willen onze zorg- en dienstverlening zo goed mogelijk afstemmen op de individuele noden en behoeften van de bewoner. We vinden het belangrijk dat u zich goed voelt bij de zorg die wij bieden.

Kleinschalige afdelingen en zelforganiserende teams

 

Ons woon- en zorgcentrum maakte de fundamentele keuze om geïntegreerd te werken op kleinschalige afdelingen (max. 16 bewoners).  WZC Sint-Jozef kiest ervoor te werken met zelforganiserende teams die instaan voor de zorg en het welzijn van de bewoners en die gecoacht worden door de afdelingscoördinatoren. Verpleegkundigen, zorgkundigen, ergotherapeuten, animatoren en het logistiek personeel  trachten samen als hecht team kwaliteitsvolle zorg te bieden op maat van de bewoner.

Afdelingen voor personen met dementie

Wij kiezen er ook bewust voor om personen die lijden aan een vorm van dementie samen te brengen op aparte afdelingen ('t Riet, 't Rozeke, 't Ven en 't Heike). Op deze afdelingen willen we graag een warme, huiselijke omgeving creëren waarin de begeleiding en werking aangepast zijn aan deze bewoners.

Sociale contacten en zinvolle tijdsbesteding

De activiteiten in ons huis sluiten aan bij de mogelijkheden van de bewoners en dragen bij tot een zinvolle tijdsbesteding. Animatieactiviteiten zijn voor ons méér dan feesten, kienen, knutselen en turnen. Animatie zit ook in de 'kleine dingen van alledag'. Animeren betekent bezielen, mensen doen leven, ... Onze medewerkers trachten het leven dat in onze bewoners zit naar boven te halen. Dit gebeurt vooral op afdelingsniveau door o.a. samen een kop koffie drinken, een deugddoend gesprek, een comfortabele zithouding, werken met levensverhalen, ... Daarnaast worden er jaarlijks ook een aantal grotere activiteiten georganiseerd zoals verjaardagsfeest, kerstfeest, optredens, enz.

 

Maaltijden

De eigen keuken bereidt iedere dag met liefde voor elke bewoner, met of zonder een dieetvoorschrift, een smakelijke en gezonde maaltijd. 

Twee keer per week wordt er 's avonds een warme maaltijd aangeboden. Daarnaast organiseren onze afdelingen regelmatig een gezellig ontbijt met spek en eieren, pannenkoek, ...

Levensbeschouwing

We willen in ons woon– en zorgcentrum ook ruimte maken om stil te staan bij levensvragen en kernwaarden. In het geloof vinden een aantal bewoners steun of een antwoord op deze vragen. We vertrekken vanuit een christelijke inspiratie, met respect voor ieders levensbeschouwing.

"Een goede verzorgster moet vele kwaliteiten hebben. Ze moet alert zijn en de bejaarden feilloos aanvoelen. Zonder dat de bejaarde iets zegt, moet ze zien of er iets scheelt. Dat is een hele kunst. Sommige personeelsleden hebben dat in zich, anderen moeten nog veel leren. Ik zal je een voorbeeld geven van warme zorg. Iedere morgen krijg ik een dienblad met mijn ontbijt. Op de folie die ze over het brood trekken, staat altijd mijn kamernummer. Maar op een keer stond er: 'Goedemorgen Jet!' Echt, mijn naam stond er zelfs bij! Zoiets doet plezier. Dat zijn zo van die kleine dingen die het leven aangenaam maken."

 

 

 

 

 

 

 

 

WOON- EN ZORGCENTRUM activiteitenagenda

Bekijk de volledige activiteiten agenda