Kwaliteit

Prezo Woonzorg

Vanaf 2016 zal WZC Sint-Jozef voor de uitbouw van het kwaliteitsbeleid overgaan tot de implementatie van het kwaliteitssysteem Prezo Woonzorg.

Meer informatie over Prezo Woonzorg vindt u hier.