ESF-PROJECT

In september 2015 ging in WZC Sint-Jozef ESF-project 'WZC Sint-Jozef als organisatie op weg naar de toekomst' van start. Dit project kadert binnen de ESF-oproep 'Anders organiseren' waarbij men de werkbaarheid van jobs wil verbeteren door aanpassingen in de organisatiestructuur. Dit project loopt over een tijd van 18 maanden.

WZC Sint-Jozef heeft reeds een hele weg afgelegd in de richting van 'innovatieve arbeidsorganisatie' (IAO). We verwijzen hiervoor naar onze stappen om zelforganiserende multidisciplinaire teams te bouwen rond kleinschalige leefgemeenschappen op de afdelingen, naar opleidingen voor coachend leiderschap voor onze afdelingscoördinatoren, naar het initiatief om animatie/ergo te integreren in de afdelingen, naar onze teamwerking met sterrollen, ...

Het ESF-project geeft ons de mogelijkheid om de verdere uitwerking nog grondiger aan te pakken zodat we onze nieuwe arbeidsorganisatie alle kansen kunnen geven en onze medewerkers daarin zo goed mogelijk kunnen begeleiden en betrekken. De innovatieve arbeidsorganisatie biedt ons mogelijkheden om onze visie 'een (t)huis met een ziel' voor onze bewoners en medewerkers waar te maken.

Voor de uitwerking van het project werd gekozen voor een aanpak met grote betrokkenheid van medewerkers: projectgroep, stuurgroep, ESF-medetrekkers van alle afdelingen, sleutelfiguren, infospel voor alle medewerkers, ...

Gedurende het hele project wordt ook een 'meegroeiend' communicatie- en participatiesysteem opgezet. Over de symbolische voorstelling van het ESF-project werd door een groep medewerkers gebrainstormd. Medewerkers, bewoners, familie, vrijwilligers, ... zullen het ESF-project kunnen zien groeien via onze 'eetbare tuin'.

Een artikel over WZC Sint-Jozef in Flanders Synergy, ledenmagazine (maart 2016) leest u hier (p.6).