DVC De Buurt

Woont u nog thuis? Dan kan u ervoor kiezen om één of meerdere dagen per week in ons dagverzorgingscentrum De Buurt te vertoeven. Ons steefdoel is om u, samen met de andere gebruikers, een gezellige dag aan te bieden. Wij willen een glimlach op uw gezicht toveren en u met warme zorg omringen. Wij willen voor onze gebruikers graag in de buurt zijn. Wij willen u een gezellige ontmoetingsplaats aanreiken, met ondersteuning op maat én zinvolle tijdsbesteding.

"Ik neem het positieve van mijn dag in De Buurt mee naar huis. En thuis zet ik die  positieve geest verder. Dat merk ik iedere dag opnieuw."


Visie DVC De Buurt

Voor de visie en missie van DVC De Buurt verwijzen we graag naar de visie van WZC Sint-Jozef: 'Een (t)huis met een ziel'. Deze visie wordt in DVC De Buurt als volgt vertaald en gespecifieerd: 'Voor u zijn we in de buurt!' 

'Buurten' is een typisch Neerpelts woord. Mensen die elkaar ontmoeten of opnieuw ontmoeten ‘buurten’ met elkaar. 'Buurten' betekent hier: gezellig babbelen, eens op bezoek gaan bij, op de hoek van de straat elkaar zien en een praatje slaan.

De medewerkers van het dagzorgcentrum willen graag ‘in de buurt zijn’, nabij zijn… voor de bejaarden van Neerpelt en omstreken die nog thuis wonen en regelmatig een dag doorbrengen in het dagverzorgingscentrum.

DVC De Buurt is gelegen in de buurt van het WZC én in de buurt van de thuisomgeving.

DVC De Buurt kan ook gezien worden als een mogelijke ‘tussenstap’, een ‘brug’ tussen het WZC en thuis.

DVC De Buurt heeft aandacht voor re-activatie, voor datgene wat u nog wél kan en wil ook tips en ondersteuning aanreiken voor bij u thuis.

"Ik kom naar het dagverzorgingscentrum om weer contact te hebben met leeftijdsgenoten. Thuis zit ik immers alleen... Van te lang alleen, word je eenzaam."