Ontspanning

"Vele mensen voelen zich oud zodra ze hier komen. Dat heb ik nooit gehad. Het leven stopt niet als je naar het rusthuis gaat. Je moet hier proberen te leven zoals vroeger. Je moet je ogen opentrekken: In het rusthuis valt heel wat te beleven! Ik hou nog altijd van een pleziertje. Zolang ik mijn leven heb, wil ik ervan profiteren!"


Rolstoelfiets

In Woon- en zorgcentrum Sint-Jozef is een rolstoelfiets ter beschikking. Meer informatie hierover, leest u hier.

"In het begin durfde ik niet zo goed nee te zeggen als een medewerker mij vriendelijk uitnodigde voor een activiteit. Nu doe ik alleen nog wat ik echt graag doe. Ik vind het fijn dat ik die keuze heb." 

Kunst in huis

In samenwerking met de gemeente willen wij ook 'kunst in huis' brengen. Momenteel exposeert Mieke Claassen in ons woon- en zorgcentrum. Mieke Claassen, geboren en getogen in Neerpelt maar nu woonachtig te Overpelt, geeft ons de kans om genieten van haar kunstprojecten. Mieke is na het verlies van haar vader zich geleidelijk aan gaan verdiepen in bewustwording en spiritualiteit. Mieke kwam op die manier in aanraking met reiki en bloesemtherapie. Alsof dat nog niet voldoende is, heeft ze zich ook bijgeschoold voor praktische psychologie en life coaching. In haar vrije tijd kan je Mieke vinden tussen lectuur maar doet ze dus ook aan intuïtief schilderen.