Kapsalon

Voor een kapperbeurt met bijhorende gezellige babbel hoeft u het huis niet uit. Indien u dit wenst, kan u een afspraak maken met de kapster.

Het kapsalon is gelegen in het hoofdgebouw van ons woon- en zorgcentrum. 

"Nu ik in het woon- en zorgcentrum woon, besef ik eigenlijk pas wat ik achterliet: een rijk gevuld leven en een fijne thuis. Ik heb daar vroeger nooit bij stilgestaan. Hier heb ik tijd om na te denken. Ik kan mijn gevoelens op dit ogenblik in één woord samenvatten. Ik ben DANKBAAR. Ik blik dankbaar terug op het verleden, maar ik kijk het leven ook dankbaar tegemoet."