DAGG

Samenwerkingsverband tussen WZC Sint-Jozef en Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (DAGG)


Vanaf september 2015 kan u voor vragen, begeleiding en ondersteuning terecht bij een psychologe via een nieuw samenwerkingsverband tussen WZC Sint-Jozef en DAGG.

In WZC Sint-Jozef willen we graag een ‘(t)huis met een ziel’ zijn voor onze bewoners. Voortdurend stellen wij ons de vraag: ‘Hoe kunnen wij zorg dragen voor het leven van onze bewoners?’ Naast het verlenen van (lichamelijke) zorg, willen we ook het wonen en leven in ons woon- en zorgcentrum vooropstellen. In WZC Sint-Jozef vinden we het belangrijk om aandacht te hebben voor alle facetten van het mens-zijn  (lichamelijke, existentiële, sociale, maatschappelijke, religieuze en  psychologische).

Vanuit dit gegeven besloot WZC Sint-Jozef dan ook om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met het DAGG (Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg).  Concreet betekent dit dat bewoners, familieleden en medewerkers van ons woonzorgcentrum beroep kunnen doen op een psychologe van het DAGG voor psychologische begeleiding en ondersteuning.
Zou je graag contact opnemen met de psychologe van DAGG, dan kan je dit laten weten via je afdelingscoördinator. De psychologe zal dan een kennismakingsgesprek met je hebben. Afhankelijk van je nood/vraag kunnen er vervolgafspraken ingepland worden. Het eerste gesprek wordt u aangeboden door WZC Sint-Jozef en is dus kosteloos. Voor eventuele vervolgafspraken betaalt u 4 of 11 euro (afhankelijk van het statuut bij de mutualiteit).
Op deze manier wil WZC Sint-Jozef op een  professionele manier tegemoet komen aan de noden van de bewoner en ondersteuning bieden aan familieleden en medewerkers.