Interesse?

Een aanvraag tot een assistentiewoning...

Inschrijving

Indien u interesse heeft, kan u zich als kandidaat inschrijven. Hierbij houdt u best rekening met volgende voorwaarden:

  • Op het moment van opname dient men bij voorkeur de leeftijd van 65 jaar te hebben bereikt.
  • Senioren die reeds in Neerpelt wonen, genieten voorrang om een assistentiewoning te betrekken.
  • Enkel senioren die nog voldoende zelfredzaam zijn, komen in aanmerking voor een assistentiewoning. Zwaar zorgbehoevende personen vertrouwen we graag toe aan de deskundige zorgverlening in Woon- en zorgcentrum Sint-Jozef.

De aanvraag

  • Een aanvraag tot het betrekken van een assistentiewoning gebeurt bij voorkeur door de senior(en) zelf.
  • Iedere aanvraag wordt opgenomen in onze wachtlijst.
  • U kan kiezen voor welke residentie men wil inschrijven.
  • U heeft ook de keuze om zich op de wachtlijsten van verschillende residenties in te schrijven.
  • U kan geen voorkeur geven aan een flat indien u zich voor een residentie inschrijft.
  • Alle vragen worden volgens datum op de wachtlijst geplaatst, waarbij de inwoners van Neerpelt voorrang hebben op die van andere gemeenten.

Opnameprocedure

Wanneer er een flat vrijkomt, worden de personen van de desbetreffende wachtlijst chronologisch opgebeld. U bent vrij om het aanbod te aanvaarden of te weigeren. Belangrijk om te weten hierbij is dat wanneer het aanbod geweigerd wordt, de datum van aanvraag voor deze residentie verandert in de datum van weigering. (Men komt bijgevolg terug onderaan de wachtlijst!)
Opgelet: Indien men zich achteraf nog op een wachtlijst wil plaatsen voor een andere residentie, wordt er een nieuwe datum gehanteerd.
U kan ook maar 2 keer weigeren. We gaan ervan uit dat wie zich inschrijft, oof effectief een assistentiewoning wil betrekken op moment van aanbod.

"Negen dagen na de dood van mijn vrouw kreeg ik bericht dat er een serviceflat vrij was. Maar dat ging mij toen toch wat te snel. In het begin pendelde ik heen en weer tussen de serviceflat en mijn huis. Pas na een maand of vier was ik het hier gewoon en heb ik mijn huis verhuurd. De knoop werd definitief doorgehakt. Ik ging niet meer terug naar huis. Ik heb het hier goed."